OBJEDNÁNÍ TERMÍNU

Objednat se můžete:
  • online formulář: ODKAZ ZDE!
  • telefonicky: +420 602 307 075
  • SMS:  +420 602 307 075
  • přes kontaktní formulář na webu ODKAZ ZDE!
  • emailem: info@fyzioup.cz
V případě objednání termínu SMS, emailem či přes kontaktní formulář napište do zprávy Vaše obtíže, a dále Vaše kontaktní údaje - jméno, příjmení, telefon).

PRVNÍ SCHŮZKA = VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Na vstupní vyšetření se dostavte prosím včas. Časová dotace vstupního vyšetření je 90 minut.

JAK PROBÍHÁ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ?
Během první terapie s Vámi fyzioterapeut probere historii vašeho zdravotního stavu (např. přidružená onemocnění, operace, úrazy, pracovní aktivita, sportovní aktivity...) a zdravotní obtíže (jak dlouho trvají, kdy se objevily poprvé, v jakých situacích se objevují/mizí apod.).

Následně probíhá komplexní vyšetření ve spodním prádle. Pomocí diagnostických testů zhodnotí fyzioterapeut stav Vašeho pohybového aparátu.
Na základě takového vyšetření Vám předá a vysvětlí potřebné informace a navrhne plán terapie. Přesný počet terapií a jejich frekvence vždy závisí na aktuální stavu a míře obtíží (zpravidla klient dochází cca 1x měsíčně po dobu 3-6 měsíců, VŽDY ZÁLEŽÍ NA STAVU KLIENTA!).

V rámci první schůzky následuje i část terapie a ošetření, edukace o úpravě pohybových stereotypů.
Od svých klientů očekáváme aktivní spoluúčast, a proto od fyzioterapeuta dostanete i doporučení pohybových aktivit pro rychlejší dosažení výsledků.

Co s sebou?
  • zdravotnickou dokumentaci (pouze v případě, že nějakou máte a souvisí s vaším zdravotním stavem)
Není nutné si s sebou brát osušku. Každému klientovi je na začátku terapie poskytnuta jednorázová podložka na lehátko.

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ PÁNEVNÍHO DNA

Vstupní vyšetření pánevního dna je specifické, nicméně není potřeba se na něj speciálně připravovat. V našem zařízení je provázeno pouze certifikovanou fyzioterapeutkou.

Na vstupní vyšetření se dostavte prosím včas. Časová dotace vstupního vyšetření je 90 minut.

Na začátku vyšetření s Vámi fyzioterapeutka probere Váš zdravotní stav a obtíže. Fyzioterapeutka se Vás také zeptá zejména na gynekologickou anamnézu (např. porody, potraty, léčbu gynekologických obtíží, menstruaci...).

Následuje komplexní vyšetření ve spodním prádle. To se skládá z vyšetření pohybového aparátu ve stoji a v chůzi. Dále se hodnotí stav svalové síly a rozsahů končetin. V případě jizev (např. po císařském řezu) se hodnotí jejich kvalita, a to pohmatem v okolí jizvy, zjištění citlivosti, posunlivost a přítomnost bolestivých bodů pomocí diagnostických pomůcek (např. diskriminátor, kožešinová rukavice, neurologické kladívko).

Samotné vyšetření pánevního dna skrze pochvu (per vaginam) či skrze konečník (per rectum) se provádí, je-li k tomu dle vyšetření indikace. Vždy záleží na klientce, zda vyšetření (je-li indikováno) chce podstoupit či nikoliv. Vyšetření per rectum/vaginam se může provést i v dalších návštěvách, aby měla žena dostatek času se na vyšetření připravit.
Fyzioterapeutka
vysvětlí na modelu pánve průběh vyšetření, anatomii svalů pánevního dna a pánve.
Samotné vyšetření skrze pochvu probíhá
vleže na zádech. Žena je překryta přes oblast pánve ručníkem pro zachování intimity a pocitu bezpečí. Vyšetření se provádí v jednorázových rukavicích. Zjišťuje se citlivost v oblasti hráze, přítomnost bolestivých bodů, napětí a svalová síla svalů pánevního dna dle PERFECT škály. (V případě inkontinencí a prolapsů je také vyšetřena svalová síla ve stoji).
Vyšetření přes konečník se provádí vkleče na čtyřech a vleže na břichu či boku.
O volbě vyšetření (zda proběhne přes pochvu či konečník) rozhoduje kineziologický nález, o kterém je žena informována a poučena.

Fyzioterapeutka po provedení vyšetření seznámí klientku s výsledky, navrhne plán terapie a následuje další ošetření.

V rámci první schůzky následuje i část terapie a ošetření, edukace o úpravě pohybových stereotypů.

Od svých klientů očekáváme aktivní spoluúčast, a proto od fyzioterapeuta dostanete i doporučení pohybových aktivit pro rychlejší dosažení výsledků.

Počet terapií a jejich frekvence je VŽDY individuální. Zpravidla klientka dochází cca 1x měsíčně po dobu 3 - 6 měsíců.

Co s sebou?

  • zdravotnickou dokumentaci (pouze v případě, že nějakou máte a souvisí s vaším zdravotním stavem)
Není nutné si s sebou brát osušku. Každému klientovi je na začátku terapie poskytnuta jednorázová podložka na lehátko.